megrendeles@pindurplaza.hu     Szállítás 1190.- forinttól    30.000.- forint fölött ingyenes szállítás   Minden termékünk raktáron

Kérdésed van? Hívj minket! 06209277251 vagy írj a megrendeles@pindurplaza.hu  email címre

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Szolgáltató

A www.pindurplaza.hu online áruházat Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”)
A szolgáltató székhelye: 2120, Dunakeszi Mansfeld Péter u 17/A 1/13.

A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.pindurplaza.hu internetes áruházban. Telefonon, levélben, e-mailben a szolgáltató rendeléseket nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatást a szolgáltató minden esetben elektronikus úton küldi, amennyiben a felhasználó nem kap 48 órán belül automatikus visszaigazolást, úgy a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttsége alól, ahogy a jogszabály is kimondja. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége személyes adatai megadására, és annak módosítására is. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra kerül és utólag is hozzáférhető, visszakereshető. A megkötött szerződést a Szolgáltató iktatja. A szerződéskötés lehetséges nyelve kizárólag a magyar. A szerződés írásban foglaltnak minősül.

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, úgy a szolgáltató köteles a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket a vevő részére visszautalni, a tájékoztatást követően haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül . Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 napig  gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül (a nyolcadik munkanapon is).

Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. csomagon lévő csomagkísérő okmánnyal bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

A terméket saját költségén küldheti vissza Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozónak (2120, Dunakeszi, Ábrahám Pál u 32/b) haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát (postaköltség, utánvétköltség nélkül).  Elállás esetén a vásárlót a termék visszaküldésének költsége terheli! Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Egyéb rendelkezések

A szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor és a rendelés leadása közben a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, panaszt tehet az alábbi elérhetőségeken a info@pindurplaza.hu e-mail címen, valamint a szolgáltató telephelyén működő ügyfélszolgálaton a (+36 20 9 277 251) számon.

Hirdetmény

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyletekben. 2013-07-01.-től a 300.000.-Ft-ot elérő készpénzes ügyleteknél is kötelező az adatrögzítés.Ennek megfelelően webshopunk előzetes értesítés után felveheti Önnel a személyes kapcsolatot!

 

Webvásárlás

Az Pindurplaza internetes webáruházban a felhasználónak kötelessége a regisztráció során az adatlapot a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni. A hamis vagy nem megfelelő adatokkal készült regisztrációkat töröljük. A regisztrációval a felhasználó elfogadja az Ezüstnekem általános üzleti szabályzatát és a polgári jog, szerződésekre vonatkozó általános feltételeit, amely tökéletesen alkalmazható az elektronikus kereskedelmi kapcsolatok során létrejött szerződésekre. Szigorúan az ügylet természetét vizsgálva, tulajdonképpen távollevők közötti kereskedelmi szerződések jönnek létre a felek között.

Az elektronikus vásárlás a www.pindurplaza.hu webcímen történik. Az oldal üzemeltetője Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozó kizárólag készleten lévő termékeket kínál értékesítésre, ezért megrendeléseket nem tud elfogadni. A készleten lévő és kilistázott áruk mellett minden információt feltüntet és közli a termékek árait melyek a 0% ÁFÁ-t tartalmazzák.

Hogyan tud vásárolni?

Tegye a megvásárolni kívánt tételeket a kosarába, majd kattintson a “megrendelés” gombra. Házhoz szállítás esetén töltse ki, illetve ellenőrizze a szállítási címet az “szállítási cím” menüpontban. Először töltse ki a “megrendelő adatai” menüpontot. Majd válasszon szállítási lehetőségeink közül. Ha számlát szeretne, vagy a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, azt is itt kell jeleznie illetve megadnia a “számlázási cím” menüpontban. Az utolsó lapon összegezzük az Ön által választott termékeket, a fizetendő végösszeget, valamint az szállítási és fizetési módot. A “rendelés rögzítése” gombbal fejezheti be, adhatja le rendelését. Megrendelésének alakulását figyelemmel kísérheti oldalunkon a “rendeléseim” menüpontban. Megrendeléséről rendszerünk 12 órán belül automatikus visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ahogy a jogszabály is kimondja.

Adatbeviteli hibák javítása

A vásárlás folyamán a megadott adatokat végig módosítani tudja a vissza, vagy törlés gombbal. A kiválasztott, kosárba tett áru fajtáját mennyiségét változtatni, vagy törölni tudja. Ha a megrendelését hibásan adta le, javításra akkor is van lehetőség: küldjön egy emailt, vagy vegye fel a Vevőszolgálatunkkal a kapcsolatot telefonon.

 

Jótállás jog

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Amennyiben Ön hibás terméket kap, úgy a cserét követően a termék jótállási ideje újraindul.

Szavatossági jog

Fogyasztói szerződés esetén a vásárló a termék átadásától (vásárlásától) számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, aminek menetét a 49/2003 GKM rendelet mondja ki.

A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadók, különösen a 305 § – 311/A § rendelkezések. A 305. § szerint az olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

Ptk. 306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult

a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Ptk. 306/A. § A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ptk. 307. § (1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekintetni.

Ptk. 308. § (3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

Ptk. 308/A. § (1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) Fogyasztói szerződésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves határidőnél rövidebb határidő kikötése semmis.

Ptk. 308/B. § A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági igényét csak a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Ptk. 310. § Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés szabályai szerint.

 

    Szavatossági, igények érvényesítése

Bármilyen probléma esetén a Vásárló vásárláskor kapott számlával vagy annak másolatával tud panaszt tenni és szavatossági igényét érvényesíteni.

Előzetes egyeztetés után a kifogásolt terméket a Vásárlónak vissza kell küldenie a Szolgáltató címére:  a 2120, Dunakeszi Ábrahám Pál u 32/B.

A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

Bármilyen panasz esetén bejelentést tehet az info@pindurplaza.hu címre küldött e-maillel, vagy levélben a postacímre küldve: 2120, Dunakeszi Mansfeld Péter u 17/a 1/13. szám alá küldve Cserhalmi Norbert ev nevére címezve.

Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

  Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: info@pindurplaza.hu

Levelezési cím: 2120, Dunakeszi Mansfeld Péter u 17/a 1/13. Cserhalmi Norbert ev

Telefonszám: (20) 9277 251                                              

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Elállási jog

Amennyiben élni szeretne elállási jogával kérjük azt ügyfélszolgálatunknak jelezze.

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az átvételtől számított 14 napon belül. Írásbeli lemondás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Futáros kiszállítás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Pindurplaza címére (Cserhalmi Norbert ev, 2120, Dunakeszi Ábrahám Pál u 32/B telefonszám: 06209277251, e-mail cím: megrendeles@pindurplaza.hu), és a megérkezésétől számított haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát (postaköltség, utánvét költség NÉLKÜL). Elállás esetén a vevőt a visszaküldés költsége terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. Visszaküldés előtt mindenképp telefonon egyeztessünk, mert például ha szabadságon vagyunk akkor nem tudjuk átvenni a csomagot! Természetesen a termék legyen hordatlan, legyen rajta a címke (nem mellette levágva, stb), a dobozban a zsírpapír és eredeti dobozában küldje vissza a cipőt! A dobozt csomagolja bele valamibe és ne azt ragasztgassza össze a csomagcímkével! Amennyiben a címke nincs rajta a terméken, nincs módunkban visszavenni azt! Ha ennek ellenére is visszaküldi, értékcsökkentett árat (minimum 3000.- forintot levonva) fogunk visszautalni Önnek! Megértését köszönjük! 

FONTOS: Amennyiben a 2120, Dunakeszi Mansfeld P u 17/a-ba küldi vissza a csomagot, úgy technikai okok miatt nem áll módunkban azt átvenni, így visszamegy a feladóhoz! 

Szándékosan át nem vett utánvét esetén: 

Amennyiben a vevő SZÁNDÉKOSAN nem veszi át, MEGTAGADJA a csomag átvételét, vagy nem elérhető a megadott címen, úgy automatikusan kiállításra kerül a 3 napos fizetési határidővel rendlekező számla, a postaköltségről+utánvét költségről!
Ha az át nem vett csomagok, számlán szereplő küldési díja és csomagolási költsége számla alapján 3 napon belül nem kerül rendezésre, annak behajtását jogi úton tesszük meg, és ennek összes költsége is a vásárlót terheli! 

Személyes átvétel esetén a már átvehető terméket az átvevőhellyel vagy ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lépve mondhatja le. Átvétel után 7 napon belül számlával az átvétel helyszínén állhat el vásárlási szándékától. Személyes átvétel esetén a hibás termék cseréje is az átvevőhelyen történik.

Az átvétel módja nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot ezekben az esetekben:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

 

     FIZETÉS

Előre utalás bankszámlára vagy banki befizetés:

Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára banki átutalás vagy banki befizetés útján. Mindkét esetben a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltüntetni. A Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás vagy befizetés jóváírását követően jogosult. Amennyiben előre utalás vagy banki befizetés esetén a rendeléstől 12 ÓRÁN belül nem érkezik be az átutalt összeg, úgy Szolgáltató a rendelést törli. Előre utalás esetén, a csomag elkészültekor Szolgáltató e-mail-ben elküldi az átutaláshoz szükséges adatokat.

Bankkártyával vagy Barion egyenleggel: 

A Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére a biztonságos Barion Online fizetési rendszeren keresztül. A rendelés megerősítésekor átirányítjuk a Barion fizetési oldalára ahol biztonságosan fizethet a bankkártyájával. Fizetés után azonnal megkezdjük a rendelés feldolgozását. A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 2048 Bites SSL titkosítása védi. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

REVOLUT KÁRTYÁS FIZETÉST/UTALÁST NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI MIVEL A TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGET TŐLÜNK VONJÁK LE AMI 4700.- FORINTTÓL 26.000 .- FORINTIG TERJED. EZÁLTAL AZ ÍGY KIFIZETETT TERMÉKET NEM POSTÁZZUK ÉS A TŐLÜNK LEVONT TRANZAKCIÓS DÍJJAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGET UTALJUK VISSZA A VEVŐNEK ! 

 

Szállítási feltételek

A kosárba kiválasztott áruk kifizetése és szállítása az Ön által személyre szabott feltételek szerint történhet.

A fizetés történhet átutalással, bankfiókban történő befizetéssel (ez gyors és a pénz azonnal megjelenik a számlánkon), illetve Barion online fizetéssel.

A megrendelést követően Ön kapni fog egy tájékoztató emailt, amiben értesítjük, hogy csomagja szállításra került. A futár telefonon egyeztethet a szállítás előtt, ezért kérjük fokozottan figyelje hívásait.

Kérjük olyan telefonszámot és címet adjon meg, ahol napközben elérhető!

 

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Vásárló a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen végzi.

A Vásárló kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a Vásárlónak tartozása van a Szolgáltató felé, többször késedelmesen vagy egyáltalán nem fizetett, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a rendelést csak előre fizetés esetén teljesítse vagy a megrendelést visszautasítsa.

A Webáruházban található készlet nem automatikus frissítésű, így néha sajnos megeshet az, hogy amit a Vásárló megrendel, sajnos időközben már elfogyott. Ha a termékből még érkezik új készlet, Szolgáltató jelzi ezt a Vásárlónak. Ebben az esetben természetesen lehetőség van másik terméket választani a készlethiányos helyett.

 

Személyes átvétel

A Pindurplaza webáruházban megvásárolt termékeket lehetőség van átvenni személyesen cégünk telephelyén. A webáruházban a kosárba helyezés és megvásárlás után Ön visszaigazoló emailt kap. Személyes átvételnél lehetőség van a kiválasztott termék módosítására.A rendelés leadása után KÉT órával átvehető! (a nyitvatartási időn belül) előre utalás után, illetve készpénzben. Átvétel hétköznap 9-18 óráig. Hétvégén előre egyeztetve, leginkább szombat délelőtt!

MINDEN ESETBEN IDŐPONT EGYEZTETÉSRE VAN SZÜKSÉG!!

A megrendelt termékeket a megrendeléstől számított 1 napig tároljuk, ezt követően a rendelés automatikusan törlésre kerül!

Bármilyen kérdés vagy bizonytalanság esetén a legjobb vásárlás előtt kérdezni.

E-mail: info@pindurplaza.hu vagy megrendeles@pindurplaza.hu 
Telefonszám : 06 20 9 277 251

Normál szállítás

Egyéb esetben a vásárolni kívánt termék és a szállítás módjának kiválasztása után a kapott végösszeget a számlánkra kell utalni,  vagy a bankfiókban befizetni (ez esetben plusz 300.- forint kezelési költséget számítunk fel), amint az összeg a megjegyzésben a megrendelésszámmal,(és csak a felhasználónévvel) a számlánkon megjelenik a szállítást 2 munkanapos határidővel tudjuk biztosítani. Minden küldeményt értékbiztosítással adunk fel, ami kicsit drágítja a szállítást, de a csomag biztonsága közös érdekünk.

A szállítás díja GLS FUTÁRSZOLGÁLATTAL szállítva címre: 1999.- 

Illetve GLS CSOMAGPONTRA/GLS AUTOMATÁBA SZÁLLÍTVA: 1499.- 

1299.- Ft/ csomag FOXPOST csomagautomatába küldve

PACKETA CSOMAGPONT/Z-BOX: 1450.-

EASYBOX : 1190.-

CSOMAGPIAC HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 1290.-

MPL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: 1399.-

MPL CSOMAGAUTOMATA/CSOMAGPONT: 1350.-

Utánvét díja 500.- a szállítási költségen felül! Utánvétes csomagot csak házhoz szállítva GLS Futárral áll módunkban küldeni! Felhívom figyelmét, hogy a futárnál csak készpénzzel tud fizetni, kártyás fizetési módra NINCS lehetőség!

 

Bármilyen kérdés vagy bizonytalanság esetén a legjobb vásárlás előtt kérdezni.

E-mail: info@pindurplaza.hu
Telefonszám : 06 20 9 277 251

Utánvétes szállítás

Utánvétes szállítással csak GLS FUTÁRRAL küldünk csomagot házhoz/címre,  melynek díja a szállítási költségen felül +500.-

Megértésüket köszönjük!

A szállítás közvetített szolgáltatás ezért a szállításkor adódó esetleges problémákért Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

Budapest, 2021.Január 10.

Szép napot!

Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozó

+36209277251

megrendeles@pindurplaza.hu

Szavatosság

Szavatosság

Minőségi kifogás esetén a Vásárló szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság a pindurplaza.hu hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. A hibás teljesítés azt jelenti, hogy a vásárolt termék - a vásárlás pillanatában - nem felel meg az eladó által feltüntetett tulajdonságoknak. A Vásárló a teljesítés időpontjától számított két éven belül élhet szavatossági igényével. A vásárló bejelentést tehet a info@pindurplaza.hu e-mail címen. Hibás teljesítés esetén Ön a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak  a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.  b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.   A szavatosság a vásárlás pillanatában meglevő rejtett gyártási és anyaghibákra vonatkozik. A lábbeli kopása, elhasználódása, amortizálódása nem anyag illetve gyártási hiba. A szavatosság nem tartóssági vagy kihordási idő, hanem egy jog arra, hogy egy adott időtartamon belül a termék meghibásodása reklamálható legyen. A gyerekcipők/szandálok utcai használatra tervezettek és készültek.

Példák a NEM GARANCIÁLIS hibákra: 

- ápolás/tisztítás hiánya illetve nem megfelelő tisztítás (Vízbe vagy mosógépbe rakni szigorúan tilos és azonnali garanciavesztéssel jár)

  talp elkopása 

- tépőzár elkoszolódása, bolyhosodása

- járóránc a bőrön 

- bokasüllyedés miatt asszimetrikusan kopó cipő 

- beázás (kivéve a vízhatlanként feltüntetett termékek esetében (GORE-TEX, Waterproof vagy gumicsizma))  a D.D.Tex részben vízálló

- külső behatás, szándékos rongálás 

- nem rendeltetésszerű használat (sport tevékenység, motorozás, zokni nélkül viselés, stb.)

- benti (óvodai/otthoni) játék során: pl. két láb közé ülés, szőnyegen kúszás/mászás közben a lábbeli
folyamatosan horzsolódik, ekkor az orr rész sérülhet, talpél elkophat, belső talpbetét felszakadhat stb.
- kinti játék során: pl. motorozás/biciklizés/hintázás stb. közbeni sérülés, elkopás, talpfelválás stb.

-homok okozta károk  

-fizikai sérülésekből adódó bőrkopás, cérnafeslés, cérnaszakadás

 

Amennyiben a termék rendeltetésszerű használat során tönkrement, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben leírtak szerint legkésőbb 15 napon belül el kell rendeznünk a termék javítását vagy cseréjét. Csere esetén csak a meghibásodott termékkel azonos tulajdonságú termékre lehet cserélni (méret és jelleg azonosság!). Mi garantáltan azon leszünk, hogy napokon belül, minél kisebb kellemetlenséggel megoldódjon a sajnálatos probléma. Javítás esetén a szavatossági idő annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig a vásárló a terméket a hiba miatt nem tudta használni. A termék jelentős részének kicserélése esetén (pl. egy cipő talpának cseréje esetén) a kicserélt részre a szavatossági idő újra kezdődik. Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági jegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. A szavatosság gyári hibára vonatkozik, ezért javítás vagy csere csak rendeltetésszerű használat során, külső behatás nélkül keletkező hibák esetén érvényesíthetők. Garanciális javítás/csere szándékot, kérjük a hiba keletkezése után haladéktalanul jelezze! Ha a hiba azért nem javítható, mert túlhordta a cipőt, a garanciális javítást elutasíthatjuk. Nem rendeltetésszerű használat esetén, vitás esetekben akkreditált szakértő segítségét kérjük a kifogásolt termék bevizsgálására. A vizsgálatról készült szakvéleményt legkésőbb 15 napon belül eljuttatjuk a vásárlónak. A vizsgálat megállapításait magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintjük. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Csere Garancia

Csere-Garancia

Az alábbiakban cseréről és elállásról szóló tájékoztatót olvashatsz.

Abban a szerencsétlen esetben, amennyiben a termék méretét, fazonját stb. nem sikerült eltalálni, lehetőséged van cserére, amennyiben a csere igényed az átvételt követő 14 napon belül jelzed felénk.

Kérjük küldj egy e-mailt a megrendeles@pindurplaza.hu email címre, az üzenetbe írd bele a rendelésed számát, a termék cikkszámát és méretét amit cserélni szeretnél, és írd meg azt is, milyen termékre és mekkora méretre szeretnél cserélni.

Kérjük csomagold vissza a terméket a dobozába hordatlan állapotban a címkét a terméken hagyva, számlával együtt. Kérjük gondosan csomagold be a cipő dobozát is (pl. csomagoló papírral, fóliával vagy egy plusz külső dobozba rakva), hogy a cipő  doboza is épségben érkezzen vissza hozzánk. (ne kerüljön rá matrica vagy írás tollal). Küldd vissza nekünk a Cserhalmi Norbert  2120, Dunakeszi Ábrahám Pál u 32/B címre. A csomagot célszerő MPL üzleti csomagként vagy FOXPOSTTAL feladni melynek költsége a Vevőt terheli! Nagyon fontos! Portósan vagy utánvéttel semmiképpen se postázd, az ilyen csomagokat sajnos nem tudjuk átvenni!

Ha van a kért termék, visszajelzünk, és előkészítjük neked. Ha visszaérkezett hozzánk a cipő, indítjuk is az általad választott új cipőcskét. A cserecsomag szállítási díja 3500 Forint (oda-vissza szállításra értendő). Ez a költség a Vevőt terheli, melyet bankszámlára történő utalással teljesíthet! Ebben az esetben ki sem kell mozdulnod az otthonodból, amikor viszik a csere terméket akkor adod át a futárnak a nem jó méretű/fazonú terméket! A cserecsomagszolgáltatást a GLS Futárszolgálat végzi!

Ha a termék valamilyen oknál fogva mégsem nyerte el a tetszésed, esetleg nem passzol a méret és cserélni sem szeretnél, véleményed szerint hibás vagy másik terméket kaptál, indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól a kézhezvételt követő 14 napon belül. Ebben az esetben a szállítási költséget NEM utaljuk vissza, csak a termék árát, illetve a visszaszállítás költsége is Téged terhel!

INGYEN SZÁLLÍTÁSOS TERMÉKNÉL A POSTAKÖLTSÉGET A PINDURPLAZA FIZETI, DE A SZÁMLÁN KÜLÖN LESZ FELTÜNTETVE! ILYEN JELLEGŰ TERMÉK ESETÉN HA A VISSZAKÜLDÉSNÉL MARADSZ WEBSHOPUNK CSAK A CIPŐ ÁRÁT UTALJA VISSZA LEVONVA A TELJES VÉGÖSSZEGBŐL A POSTAKÖLTSÉGET!

Kérjük csomagold vissza a terméket a dobozába hordatlan állapotban a címkét a terméken hagyva, számlával együtt. Kérjük gondosan csomagold be a cipő dobozát is (pl. csomagoló papírral, fóliával vagy egy plusz külső dobozba rakva), hogy a cipő  doboza is épségben érkezzen vissza hozzánk. (ne kerüljön rá matrica vagy írás tollal). AMENNYIBEN A CIPŐ SÉRÜLT, LESZAKADT CÍMKÉVEL, ZSÍRPAPÍR NÉLKÜL, SÉRÜLT, ÖSSZERAGASZTOTT, ÖSSZEFIRLÁT DOBOZZAL, ESETLEG A CIPŐN VISELÉS NYOMA LÁTHATÓ A TERMÉKET VISSZAPOSTÁZZUK A VEVŐNEK FOTÓKKAL DOKUMENTÁLVA! Küldd vissza nekünk a 2120, Dunakeszi Ábrahám Pál u 32/B címre Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozónak. A csomagot célszerű futárszolgálattal feladni. A visszaszállítás költségét Neked kell fizetned!

Nagyon fontos! Portósan vagy utánvéttel semmiképpen se postázd, az ilyen csomagokat sajnos nem tudjuk átvenni! Visszaérkezést követően ellenőrizzük a csomag tartalmát, ha minden rendben, legkésőbb 14 napon belül visszafizetésre kerül a vásárláskor kifizetett termék(ek) ára! (postaköltség és utánvétköltség nélkül)                  

Bármilyen kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal a megrendeles@pindurplaza.hu e-mail címre küldött levéllel. Rendelésekkel kapcsolatban kérjük, hogy a gyors beazonosíthatóság érdekében tüntesd fel a rendelésed számát a levélben!

Lehetőségeink szerint legkésőbb 1 munkanapon belül válaszolunk.

További szép napot kívánunk:

Cserhalmi Norbert ev.

Adatvédelem és adatkezelési szabályzat

A www.pindurplaza.hu oldalon történő vásárlás során személyes adatokat adsz meg, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)  alapján kezelünk. Az előírásoknak megfelelően ez az adatvédelmi tájékoztató ismerteti a személyes adataid kezelését, jogaid gyakorlásának lehetőségeit.

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Cserhalmi Norbert ev (székhely: 2120,Dunakeszi Mansfeld Péter u 17./A 1/13, nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, adószám: 66775489-1-33) által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Cserhalmi Norbert ev (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.pindurplaza.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Érintettek) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Érintettek a Honlap használata során az adatai megodásakor elfogadhatja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. Az adatok megadása önkéntes. Nem vagy köteles megadni a személyes adataid, de azok hiányában sajnos nem tudsz vásárolni a Honlapunkon.

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozó
Székhely: 2120, Dunakeszi Mansfeld Péter u 17/A  1/13
Levelezési és postacím: 2120, Dunakeszi Mansfeld Péter u 17/A 1/13.
Cégjegyzékszám: 
Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál bejegyezve.
Adószám: 66775489-1-33
Közösségi adószám: HU66775489
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-38896283/2014.
Iparkamarai regisztrációs szám: PE66775489
E-mail: info@pindurplaza.hu
Szerver, tárhely: Unas Online Kft., 9400, Sopron Kőszegi út 14. (unas@unas.hu

3. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A kezelt adatok Adatkezelési cél Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés jogalapja
Regisztráció a honlaponAlapadatok:kötelező: e-mail cím, felhasználónév, megjelenített név Számlázási cím(ek):kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám)nem kötelező: adószám Szállítási cím(ek):kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám)Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva)  online termékértékesítés,a vásárlás és a fizetés dokumentálása,a számviteli kötelezettség teljesítése,a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás,a fizetés lebonyolításának lehetősége, az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése.  a szerződés teljesítéséig,
az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában
az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.A hozzájárulást a info@pindurplaza.hue-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
 online termékértékesítés  esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjána vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és  az Áfa tv. 169.§ alapjána felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során
az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjánaz online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján
 E-mailes, telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatoke-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz emailben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei. A https://www.pindurplaza.hu/kapcsolat linken található kapcsolat-felvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása  annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az emailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.  az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában
az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját  követő 8 év múlva törli.A hozzájárulást a info@pindurplaza.hue-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
 Panaszkezelés során megadott személyes adatok:a) a fogyasztó neve, lakcíme,b) a panasz előterjesztésének ideje, módja,c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,d) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,e) a fogyasztó aláírása (kivéve ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt),f) a jegyzőkönyv felvételének ideje,  A https://www.pindurplaza.hu/kapcsolat linken található kapcsolat-felvételre érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe  tett bejegyzés dokumentálása  annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval. Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.
 A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
 Az alábbi Facebook oldalon megadott személyes adatok:Kommentek és üzenetek a PindurPlaza Gyermekcipő Facebook oldalon: https://www.facebook.com/pindurplaza A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az adatkezelőnek a Facebookon keresztül. Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)  Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.  az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást az Érintettek az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott a hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében használja fel.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintettek jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e bekezdésben leírt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az t az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett személyes adatainak kezelése a www.pindurplaza.hu oldalra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az Érintett a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti az info@pindurplaza.hu e-mail címen, az Adatkezelő 7 napon belül köteles módosítani vagy törölni az adatokat. A regisztrációt az Érintett bármikor saját maga is törölheti, a Fiókom menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva. Az Érintett személyes adatait az Érintett is bármikor módosíthatja, bejelentkezés után a Fiókom menüpontra kattintva.

A Cserhalmi Norbert ev viszont nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség). 

A hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről leiratkozásig tart.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás kivételével, melyet automatikusan felülír  a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A megadott és technikai adatokat az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (A Magyar Postának, Fáma Futárszolgálatnak, Foxpost futárszolgálatoknak adatokat adunk át a szállítás sikeressége érdekében, mint pl. az Érintett nevét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, valamint Online fizetés esetén a Barion Payment Zrt. részére, amennyiben bankkártyával vagy Barion egyenleggel fizeti ki a rendelése összegét)

A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, online fizetést lebonyolító szolgáltató, könyvelő) vesz igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, de azok mindent megtesznek a személyes adatok védelméért.

A Szolgáltatón kívüli adatfeldolgozók:

Futárszolgálati tevékenység: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351, Alsónémedi  GLS Európa u 2. adószám: 12369410-2-44, www.gls-group.eu

Futárszolgálati tevékenység: Magyar Posta Zrt.,1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cégjegyzék-szám: 01-10-042463, www.posta.hu

Futárszolgálati tevékenység: Csomagpiac Kft., 2100,Gödöllő Németh L u 1/b , adószám: 14864021-2-13, www.csomagpiac.hu

Futárszolgálati tevékenység: Foxpost Zrt., 3200, Gyöngyös Battsányi János u 9. , Adószám: 25034644-2-10, www.foxpost.hu

Online fizetési szolgáltató: Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-048552,www.barion.com/hu

 

6.1 Adatbiztonság:

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataidhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

6.2 Webanalitika, technikai adatok:

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) webanalitikai szolgáltatását.

A Honlap böngészése közben technikai adatokat gyűjtünk az Érintettről, mint például az Érintett IP címe, használt operációs rendszer, böngésző, egyéb analitikai adatok. Az így nyert adatokhoz az Érintett nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az Érintett személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében valamint statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat személyes azonosításra nem tudja és nem is használja fel a Szolgáltató.

Regisztráció során kötelezően megadandó adatok:
felhasználónév, jelszó, e-mail cím, teljes név, számlázási cím, szállítási cím, mobiltelefonszám. Az Érintett a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookiek (sütik):
A weboldalunk cookiekat (sütiket) használ, melyek szükségesek a felhasználói élmény fokozása érdekében. A Weboldal látogatásakor a Szolgáltató egy vagy több cookie-t (egy karaktersorozatot tartalmazo kis fájlt) küld az Érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A weboldal használatával az Érintett hozzájárulhat a sütik használatához. Amennyiben nem kívánja a sütiket engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a honlap funkciói csak részben érhetőek el. Sütiket használunk: a kívánságlistákhoz, az utoljára megtekintett termékekhez vagy a kosárhoz.

Harmadik féltől (Google, Facebook) származó sütik: Az Érintett szokásaival, meglátogatott oldalakkal kapcsolatosan gyűjt információkat. Ezeket elemzésekhez, statisztikákhoz, vagy hirdetések teljesítményének mérésére használjuk fel. Az Érintett személyére ezekből nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében használja fel.

A harmadik féltől származó sütikhez tartozó adatvédelmi irányelveket a szolgáltatók weboldalán olvashatja el: 

Google adatvédelmi irányelvek
Facebook adatvédelmi irányelvek

A legtöbb böngésző menüsorában található “Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozólag, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást a böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Egyéb célú adatkezelés:

A telefonos beszélgetéseket nem rögzítjük. Amennyiben a hívó fél telefonszámát kijelzi a készülékünk, azt bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át. A híváselőzményeket a Szolgáltató telefonja 30 napig megőrzi, ezt követően automatikusan törlődnek (a hívó fél száma, a hívás időpontja és ideje).

Adataid a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Téged előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően te ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

7. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

8. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Az Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2120, Dunakeszi Mansfeld Péter u 17/a 1/13. Cserhalmi Norbert ev

E-mail: info@pindurplaza.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését kérni. Egyes adatokat az Érintett a Honlapon maga helyesbítheti, egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, melyeket a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőriz. (pl. számviteli szabályozás)

Az Érintett továbbá kérheti adatainak zárolását. A Szolgáltató maga zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről z Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekeit nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

b. döntést hozni, és

c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

1. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. Panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során az Érintettek által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az Érintett által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Érintett hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban 
– az Érintett azonosítását,
– a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről az Érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

10. HÍRLEVÉL

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse; hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet; ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje; hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező a Szolgáltató részéről. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével). 

11. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA

A regisztrációval vagy a törzsvásárlói kártya adatlapjának kitöltésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat – beleérve személyes adatait is – a Cserhalmi Norbert ev elektronikus és papír alapú nyilvántartásába felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a Törzsvásárlói kártya Rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, illetve a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről. Az adatokat a Cserhalmi Norbert ev bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.

A Törzsvásárlói kártya jogosultja jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges. 

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintettek által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Mindent megtesz, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát továbbá, hogy minden olyan harmadik felet akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintetteknek el kell fogadnia a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a következő linken .pdf formátumban letölthető: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat letöltése

Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hatálybalépésének ideje: 2019.06.30.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi és adatkezelési Nyilatkozat

 Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatfeldolgozás céljából az alábbi szervezetek számára kerülhetnek továbbításra személyes adatok:

FOXPOST Zrt.
Székhelye: 3200, Gyönygyös Batsányi János u 9.
Adószáma: 25034644-2-10

 

DPD Hungária Kft.
Székhelye: 1158, Budapest Késmárk u 14.
Adószáma: 13034283-2-42

 

Magyar Posta Zrt.

Székhelye: 1138, Budapest Dunavirág u 2-6.

Adószáma: 10901232-2-44


az adatfeldozónak történő adattovábbítás célja: megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Cserhalmi Norbert ev (székhely: 2120, Dunakeszi Mansfeld Péter u 17. 1/13. cégjegyzékszám:, nyilvántartó hatóság: Pest Megyei bíróság, mint Cégbíróság adószám: 66775489-1-33 ) által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozó  (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.pindurplaza.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem)

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozó
Székhely: 2120, Dunakeszi Mansfeld Péter u 17 1/13.
Levelezési és postacím:  2120, Dunakeszi Mansfeld Péter u 17 1/13
Cégjegyzékszám: Cg
A Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál bejegyezve.
Adószám: 66775489-1-33
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-87006/2015
Iparkamarai regisztrációs szám: PE66775489
E-mail: info@pindurplaza.hu
Szerver, tárhely: Unas Online Kft. 9400, Sopron Major köz 2. I/15.  e-mail: unas@unas.hu

3. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Technikai adatok:
A Honlap böngészése közben technikai adatokat gyűjtünk a Felhasználóról, mint például a Felhasználó IP címe, használt operációs rendszer, böngésző, egyéb analitikai adatok. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A Felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében valamint statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat személyes azonosításra nem tudja és nem is használja fel a Szolgáltató.

Regisztráció során kötelezően megadandó adatok:
felhasználónév, jelszó, e-mail cím, teljes név, számlázási cím, szállítási cím, mobiltelefonszám. A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookiek (sütik):
A weboldalunk cookiekat (sütiket) használ, melyek szükségesek a felhasználói élmény fokozása érdekében. A Weboldal látogatásakor a Szolgáltató egy vagy több cookie-t (egy karaktersorozatot tartalmazo kis fájlt) küld a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul a sütik használatához. Amennyiben nem kívánja a sütiket engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a honlap funkciói csak részben érhetőek el. Sütiket használunk: a kívánságlistákhoz, az utoljára megtekintett termékekhez vagy a kosárhoz.

Harmadik féltől (Google, Facebook) származó sütik: A Felhasználó szokásaival, meglátogatott oldalakkal kapcsolatosan gyűjt információkat. Ezeket elemzésekhez, statisztikákhoz, vagy hirdetések teljesítményének mérésére használjuk fel. A Felhasználó személyére ezekből nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozólag, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást a böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

chat szolgáltatás:

Chat szolgáltatás igénybevételekor nem tároljuk az adatokat, a Smartsupp.com, s.r.o. (Milady Horakove 13 , 602 00 Brno Cseh Köztársaság ANUM: CZ03668681) tárolja.

 

Egyéb célú adatkezelés:

A telefonos beszélgetéseket nem rögzítjük. Amennyiben a hívó fél telefonszámát kijelzi a készülékünk, azt bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át. A híváselőzményeket a Szolgáltató telefonja 30 napig megőrzi, ezt követően automatikusan törlődnek (a hívó fél száma, a hívás időpontja és ideje).

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha a Felhasználó feliratkozott a hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e bekezdésben leírt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a www.pindurplaza.hu oldalra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A Felhasználó a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti az info@pindurplaza.hu e-mail címen, a Szolgáltató 7 napon belül köteles módosítani vagy törölni az adatokat. A regisztrációt a Felhasználó bármikor saját maga is törölheti, a Fiókom menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználó is bármikor módosíthatja, bejelentkezés után a Fiókom menüpontra kattintva.

A Cserhalmi Norbert EV viszont nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség). 

A hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről leiratkozásig tart.

A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, melyet automatikusan felülír  a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

7. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog:

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Felhasználó személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Cserhalmi Norbert Ev, 2120 Dunakeszi Mansfeld Péter u 17. 1/13.

E-mail: info@pindurplaza.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését kérni. Egyes adatokat a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti, egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, melyeket a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőriz. (pl. számviteli szabályozás)

A Felhasználó továbbá kérheti adatainak zárolását. A Szolgáltató maga zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekeit nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

b. döntést hozni, és

c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. Panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban 
- a Felhasználó azonosítását,
- a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről a Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

9. HÍRLEVÉL

A szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse; hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet; ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje; hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező a Szolgáltató részéről. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével). NAIH nyilvántartási száma: NAIH-87006/2015.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Mindent megtesz, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát továbbá, hogy minden olyan harmadik felet akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hatálybalépésének ideje: 2018.05.23.

 

Vásárlási tudnivalók
Szavatosság
Szavatosság Minőségi kifogás esetén a Vásárló szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság a pindurplaza.hu hibás
teljesítésért való felelősségét jelenti. A hibás teljesítés azt jelenti, hogy a vásárolt termék - a vásárlás
pillanatában - nem felel meg az eladó által feltüntetett tulajdonságoknak. A Vásárló a teljesítés időpontjától
számított két éven belül élhet szavatossági igényével. Az Eladónak 6 hónapig van bizonyítási kötelezettsége, 6 hónapon túl a Vevő feladata szakértői véleménnyel alátámasztani igazát! A vásárló bejelentést tehet a cserhalmiev@gmail.com címen.
Hibás teljesítés esetén Ön a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a
választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény
teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre
nincs lehetőség, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének
(megfelelő határidőn belül, Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni - választása szerint -
megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. A szavatosság a vásárlás pillanatában meglevő
rejtett gyártási és anyaghibákra vonatkozik. A lábbeli kopása, elhasználódása, amortizálódása nem anyag illetve
gyártási hiba. A szavatosság nem tartóssági vagy kihordási idő, hanem egy jog arra, hogy egy adott időtartamon belül a
termék meghibásodása reklamálható legyen. A gyerekcipők/szandálok utcai használatra tervezettek és készültek.
Példák a NEM GARANCIÁLIS hibákra:
- ápolás/tisztítás hiánya illetve nem megfelelő tisztítás (Vízbe vagy mosógépbe rakni szigorúan tilos és azonnali
garanciavesztéssel jár)
talp elkopása
- tépőzár elkoszolódása, bolyhosodása
- járóránc a bőrön
- bokasüllyedés miatt asszimetrikusan kopó cipő
- beázás (kivéve a vízhatlanként feltüntetett termékek esetében (GORE-TEX, Waterproof vagy gumicsizma)) a D.D.Tex
részben vízálló
- külső behatás, szándékos rongálás
- nem rendeltetésszerű használat (sport tevékenység, motorozás, zokni nélkül viselés, stb.)
- benti (óvodai/otthoni) játék során: pl. két láb közé ülés, szőnyegen kúszás/mászás közben a lábbeli
folyamatosan horzsolódik, ekkor az orr rész sérülhet, talpél elkophat, belső talpbetét felszakadhat stb.
- kinti játék során: pl. motorozás/biciklizés/hintázás stb. közbeni sérülés, elkopás, talpfelválás stb.
-homok okozta károk
-fizikai sérülésekből adódó bőrkopás, cérnafeslés, cérnaszakadás

Amennyiben a termék rendeltetésszerű használat során tönkrement, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben leírtak szerint
legkésőbb 15 napon belül el kell rendeznünk a termék javítását vagy cseréjét. Csere esetén csak a meghibásodott
termékkel azonos tulajdonságú termékre lehet cserélni (méret és jelleg azonosság!). Mi garantáltan azon leszünk, hogy
napokon belül, minél kisebb kellemetlenséggel megoldódjon a sajnálatos probléma. Javítás esetén a szavatossági idő
annyival hosszabbodik meg, amennyi ideig a vásárló a terméket a hiba miatt nem tudta használni. A termék jelentős
részének kicserélése esetén (pl. egy cipő talpának cseréje esetén) a kicserélt részre a szavatossági idő újra
kezdődik. Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági jegyen
feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl
jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett (pl. természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy
tárolás, erőszakos külső behatás), szavatossági igény nem teljesíthető. A szavatosság gyári hibára vonatkozik, ezért
javítás vagy csere csak rendeltetésszerű használat során, külső behatás nélkül keletkező hibák esetén érvényesíthetők.
Garanciális javítás/csere szándékot, kérjük a hiba keletkezése után haladéktalanul jelezze! Ha a hiba azért nem
javítható, mert túlhordta a cipőt, a garanciális javítást elutasíthatjuk. Nem rendeltetésszerű használat esetén, vitás
esetekben akkreditált szakértő segítségét kérjük a kifogásolt termék bevizsgálására. A vizsgálatról készült
szakvéleményt legkésőbb 15 napon belül eljuttatjuk a vásárlónak. A vizsgálat megállapításait magunkra nézve kötelező
érvényűnek tekintjük. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.
Csere Garancia
Csere-Garancia
Az alábbiakban cseréről és elállásról szóló tájékoztatót olvashatsz.
Abban a szerencsétlen esetben, amennyiben a termék méretét, fazonját stb. nem sikerült eltalálni, lehetőséged van
cserére, amennyiben a csere igényed az átvételt követő 14 napon belül jelzed felénk.
Kérjük küldj egy e-mailt a cserhalmiev@gmail.com címre, az üzenetbe írd bele a rendelésed számát, a termék cikkszámát
és méretét amit cserélni szeretnél, és írd meg azt is, milyen termékre és mekkora méretre szeretnél cserélni.
Kérjük csomagold vissza a terméket a dobozába hordatlan állapotban a címkét a terméken hagyva, számlával együtt.
Kérjük gondosan csomagold be a cipő dobozát is (pl. csomagoló papírral, fóliával vagy egy plusz külső dobozba rakva),
hogy a cipő doboza is épségben érkezzen vissza hozzánk. (ne kerüljön rá matrica vagy írás tollal). Küldd vissza
nekünk a Cserhalmi Norbert 2120, Dunakeszi Mansfeld P u 17 1/13 címre. A csomagot célszerű MPL üzleti csomagként vagy
ajánlott küldeményként feladni melynek költsége a Vevőt terheli!Nagyon fontos! Portósan vagy utánvéttel semmiképpen se
postázd, az ilyen csomagokat sajnos nem tudjuk átvenni!
Ha van a kért termék, visszajelzünk, és előkészítjük neked. Ha visszaérkezett hozzánk a cipő, indítjuk is az általad
választott új cipőcskét. A csere csomag szállítási díja 790 ft Posta Pontra vagy 950 Ft Házhozszállítva. Ez a költség
a Vevőt terheli, melyet bankszámlára történő utalással teljesíthet!
Ha a termék valamilyen oknál fogva mégsem nyerte el a tetszésed, esetleg nem passzol a méret és cserélni sem
szeretnél, véleményed szerint hibás vagy másik terméket kaptál, indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól a
kézhezvételt követő 14 napon belül.
Kérjük csomagold vissza a terméket a dobozába hordatlan állapotban a címkét a terméken hagyva, számlával együtt.
Kérjük gondosan csomagold be a cipő dobozát is (pl. csomagoló papírral, fóliával vagy egy plusz külső dobozba rakva),
hogy a cipő doboza is épségben érkezzen vissza hozzánk. (ne kerüljön rá matrica vagy írás tollal). Küldd vissza
nekünk a 2120, Dunakeszi Mansfeld P u 17 1/13 címre Cserhalmi Norbert egyéni vállalkozónak. A csomagot célszerű MPL
üzleti csomagként vagy ajánlott küldeményként feladni. A visszaszállítás költségét neked kell fizetned.Nagyon fontos!
Portósan vagy utánvéttel semmiképpen se postázd, az ilyen csomagokat sajnos nem tudjuk átvenni! Visszaérkezést
követően ellenőrizzük a csomag tartalmát, ha minden rendben, legkésőbb 14 napon belül visszafizetésre kerül a
vásárláskor kifizetett ár.
Bármilyen kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal a cserhalmiev@gmail.com e-mail címre küldött levéllel.
Rendelésekkel kapcsolatban kérjük, hogy a gyors beazonosíthatóság érdekében tüntesd fel a rendelésed számát a
levélben!
Lehetőségeink szerint legkésőbb 1 munkanapon belül válaszolunk.
További szép napot kívánunk:

Cserhalmi Norbert ev.